เกี่ยวกับเรา

ธนาคารจิตอาสาเชื่อว่าสังคมของเราเต็มไปด้วยความรัก น้ำใจและความสุข เราทุกคนมีต้นทุนอันสร้างสรรค์นี้ ไม่ว่าวัยไหน หรือมีหน้าที่การงานอะไร ต่างคนต่างต้องการอยู่ร่วมกันในสังคมที่เท่าเทียม และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ทุกๆ คนจึงสามารถเป็นอาสาสมัคร ได้ใช้กำลังความสามารถและใช้เวลาอันมีค่าเพื่อทำสิ่งที่มีคุณค่าต่อตัวเรา 

หากคุณคือ “อาสา
คุณคือผู้มีความหวัง ต้องการแบ่งปันและช่วยเหลือ

ธนาคารจิตอาสาเป็นธนาคารรับฝากเวลา (TimeBank) ให้คุณได้ประกาศความตั้งใจจะใช้เวลา ด้วยการสมัครสมาชิก และระบุจำนวนเวลาที่คุณจะทำงานอาสา เรามีระบบคัดเลือกและแนะนำ (matching) งานอาสาที่ตรงกับความสนใจ และทักษะที่คุณทำได้ เพื่อให้คุณได้ใช้เวลาอย่างมีคุณค่า ตามกำลังความสามารถของคุณอย่างเต็มที่ 

หากคุณคือ “องค์กร
ผู้จัดงานที่ต้องการอาสาสมัครมาเข้าร่วมกิจกรรม

ธนาคารจิตอาสาไม่ได้เป็นเพียงเว็บไซต์หางานอาสา เราจะสนับสนุนให้คุณผู้จัดงานอาสามีทักษะความรู้ มีพลังใจและจัดงานอาสาเพื่อเปลี่ยนแปลงผู้คน สังคมและโลก คุณอาจเป็นกลุ่มอิสระ เป็นมูลนิธิที่ต้องการช่วยเหลือเด็ก ๆ ต้องการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม หรือเป้าหมายที่ดีใด ๆ ก็ตาม เราจะช่วยให้คุณมีกำลังใจและมีทักษะที่จะจัดการอาสาสมัคร พร้อมทั้งดูแลตัวเองได้ 

ธนาคารจิตอาสามีเอกสารแนะนำการจัดกิจกรรม (guideline) มีหนังสือ คู่มือ (guidebook) และมีหลักสูตรเรียนรู้หลากหลายที่เหมาะกับเพื่อนๆ ผู้จัดงาน อาทิ หนังสือหัวใจอาสา หลักสูตรเร่งรัดการจัดกระบวนการสร้างเสริมสุขภาวะแบบเร่งรัด (AcTEP) 

ขอเชิญมาใช้บริการของธนาคารจิตอาสากัน ไม่ใช่แค่ฟรี แต่เพราะพวกเราผู้จัดงานทุกคนอยากเห็นสังคมนี้เปลี่ยนแปลงโดยเริ่มที่ตัวเราเอง และเริ่มที่อาสาสมัครทุกๆ คนที่มาร่วมงาน ใช่ไหม?

สัญลักษณ์ของธนาคารจิตอาสา

  • ตัวเรือนนาฬิกา : บอกว่าเราเป็นธนาคารรับฝากเวลา ช่วยให้ทุกคนได้ใช้เวลาอันมีค่าทำงานอาสาที่ตรงกับความสนใจ และเก็บสถิติการใช้เวลาเพื่อแสดงว่ายังมีพลังของอาสาสมัครรออยู่
  • เข็มนาฬิกา : เส้นสีดำรูปตัว V ย่อมาจาก Volunteer หรือ อาสาสมัคร และยังเป็นเครื่องหมายถูก อันหมายถึงอาสาสมัครได้ลงมือทำในสิ่งที่ใช่ 
  • เส้นขอบนาฬิกา : เป็นคนสองคนกำลังโอบกอด หมายถึงการเกื้อกูลช่วยเหลือกัน 
  • เส้นและสี : เป็นลายเส้นของพู่กันแบบ Enso ซึ่งในศาสนาพุทธนิกายเซนใช้เป็นสัญลักษณ์ของการตื่นรู้ สีเทอร์ควอยซ์ และสีเหลือง ทั้งสองสีเป็นสัญลักษณ์ตามทฤษฎีเกลียวพลวัต (Spiral Dynamics) แสดงถึงระดับจิตสำนึกที่ก้าวพ้นจากตัวตนอันคับแคบ ขยายไปเพื่อผู้อื่น สัมผัสถึงความเป็นหนึ่งเดียวของการดำรงอยู่ร่วมกัน จากการ “อยู่รอด” ไปสู่การ “อยู่ร่วมและอยู่อย่างมีความหมาย” เพราะงานจิตอาสาเปิดโอกาสให้เราได้ขัดเกลาจิตใจให้เปิดกว้าง ลดละอัตตา เห็นความเชื่อมโยงของตัวเราเองกับสังคมและสรรพสิ่ง สัมผัสถึงความสุขอันประณีต

ธนาคารจิตอาสาสามารถให้บริการนี้ได้ ด้วยการสนับสนุนหลักจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

“การให้เวลา คือ การมอบสมบัติล้ำค่า” ธนาคารจิตอาสาขอขอบคุณอาสาสมัครที่ร่วมทางมากับเรา ได้แบ่งปันเวลา ทักษะและความสามารถของตนร่วมพัฒนาระบบธนาคารจิตอาสาตั้งแต่เริ่มโครงการ ได้แก่ คุณพงศ์รบ สายสุวรรณ คุณอุดมศักดิ์ ดอนขำไพร คุณวรานนท์ ทองแกม รวมทั้ง น้องๆ นิสิตจากชมรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาช่วยแก้ไขปรับปรุงระบบ รวมถึงอาสาสมัครทุกคนที่ให้ข้อเสนอแนะ และแจ้งปัญหาการใช้งาน ที่สำคัญ ขอบคุณบริษัท แมคแคนเวิลด์กรุ๊ป (ประเทศไทย) ที่ช่วยสรรค์สร้างไอเดียงานสื่อสารน่าสนใจ 

ขอบคุณทีมงานองค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคม iCARE โดย MQDC ที่เล็งเห็นถึงคุณประโยชน์และคุณค่าของโครงการธนาคารจิตอาสา ที่ได้มาร่วมคิดและสร้างสรรค์งานสื่อสารรวมทั้งสนับสนุนการปรับปรุงเว็บไซต์ โดย น้องอ๋าย รัฐ สะอาดยิ่ง และทีมงานที่ได้ทุ่มเทกายแรงใจปรับโฉมเว็บไซต์ของธนาคาร 

ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านขององค์กรอาสา ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สนับสนุนให้ระบบได้รับการพัฒนาขึ้น สิ่งที่เราได้รับนั้นมีค่ามากกว่าแค่ผลงานที่เกิดขึ้น แต่มันคือสิ่งที่ทำให้เราสัมผัสและรับรู้ได้ว่าสังคมนี้ยังอุดมไปด้วยความรัก ความสุข และการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 

ขอบคุณมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) และบริษัท อินเตอร์เน็ต เบส บิซิเนสกรุ๊ป จำกัด (Zanroo) ที่ได้ร่วมพัฒนาและสนับสนุนให้ธนาคารจิตอาสาดำเนินการมาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 

การเปิดโอกาสตัวเองไปทำงานอาสา ก่อให้เกิดการเรียนรู้ และสร้างการเปลี่ยนแปลงมากมาย ขอเชิญชมเรื่องที่จะทำให้คุณมองงานอาสาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

ธนาคารจิตอาสายังมีข่าวสาร เรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจให้ติดตามได้ที่
Facebook.com/JitArsaBank
Twitter.com/JitArsaBank
Instagram.com/JitArsaBank
Youtube.com/JitArsaBank